สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เกี่ยวกับเรา

อ่านต่อ >

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการโรงสีข้าวด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการโรงสีข้าวด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-31


องค์ความรู้ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ  BCG"...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-01

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการผลผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการผลผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-31

11111

...

เขียนโดย Administator 2024-02-20

เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น

เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น
 ...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2022-11-15

การพัฒนาที่ยังยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2021-07-15

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 14) 
 ...

เขียนโดย Administator 2021-07-28

ระบบสารสนเทศ

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พื้นที่ดำเนินงานชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฏิทินการทำงาน

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมต่างๆ สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี