สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องค์ความรู้ "การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน"

องค์ความรู้ "การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน"

องค์ความรู้  "การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน"

รายละเอียดข่าว

องค์ความรู้ที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานและการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านโป่งสลอดและประชาชนในพื้นที่โป่งสลอด คือ องค์ความรู้ “การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน”
 

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-31